ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános tájékoztatás, feltételek a házhozszállítás étel / ital rendelése esetén.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Vozi Tours Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.voziburgerpizza.hu weboldalon (a továbbiakban: eboldal) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).

Jelen ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának használatára vonatkozik. Ön a Weboldalon történő regisztrációval, illetve a Weboldal használatával elfogadja jelen ÁSZF-et, ezért azt a Weboldal használata előtt tanulmányozza át.

A Vozi Tours Kft. (5600 Békéscsaba, Szepesi utca. 21/1, Adószám: 26548731-2-04) által működtetett Vozi Burger & Café keretein belül üzemeltetett
https://voziburgerpizza.hu  weboldal és azon beüli ételrendelő webáruház, – a továbbiakban: https://voziburger.hu a társaság interneten elérhető étel és itallapja A webáruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadással az 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében távollévők közötti szerződés jön létre, a Vozi Tours Kft. és a rendelést leadó magánszemély, vagy cég – továbbiakban Megrendelő – között. A vásárlási szerződés a Vozi Tours Kft.-vel írásban megkötött szerződésnek minősül. A Megrendelő a rendelés leadásának véglegesítésekor fogadja el ezen szerződés feltételeit.

Felek

A szerződés a Vozi Tours Kft. (5600 Békéscsaba, Szepesi utca. 21/1, Adószám: 26548731-2-04),  estében mint Eladó, és a Megrendelő, esetében mint Vevő között jön létre.

A Vozi Tours Kft. felelősséget kizárólag a https://voziburgerpizza.hu weboldalon, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért vállal.

A vásárló a https://voziburgerpizza.hu weboldalon elérhető online adatlapok kitöltésével adja meg étel rendelési adatait, amelyeket minden egyes rendelés leadásánál lehetősége van módosítani, és a Vozi Tours Kft. ezeknek megfelelően teljesíti az étel / ital rendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a megrendelőt terheli. A Kft. a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult figyelmen kívül hagyni.
A https://voziburgerpizza.hu webáruházban, az étel / ital felsorolásban és az ételek / italok adatlapján feltüntetett árak az adott étel / ital végső, ÁFA – val növelt fogyasztói ára, amely nem tartalmazza a csomagolás díját. A házhozszállítás szolgáltatásának étel / ital rendelése esetén a szolgáltatás költségeit a vásárlási ár és a megadott szállítási cím távolsága a Vozi Tours Kft. telephelyétől és konyhájától kiszámítva adja meg.
A szállítási díj a rendelés leadással egyidejűleg kerül kiszámításra.
A mindenkori szállítási feltételek és díjak a https://voziburgerpizza.hu  szállítási mód pontjában található.
A feltüntetett árak érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Amennyiben a Megrendelő étel / ital rendelést ad le egy ételre / italra, úgy a Vozi Tours Kft. kötelezi magát, hogy a kiválasztott ételt / italt az étel / ital rendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki a Megrendelőnek.
Ezt az árat az étel / ital rendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza.
Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.


A https://voziburgerpizza.hu  webáruház működésével, és a kiszállítással kapcsolatos tudnivalók a webáruház https://voziburger.hu/informaciok menüpontjában olvashatók.
Vozi Tours Kft. vállalja, hogy a fent jelzett weboldalakon leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet.

Megrendelő kijelenti, hogy a weboldalak és dokumentumok tartalmát ismeri és tudomásul veszi.
Vásárló tudomásul veszi, hogy az étel / ital rendelés leadása részéről kötelező érvényű vásárlási szándéknak minősül, melyhez kötve van.
Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően.

Amennyiben a küldemény kézbesítése a Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Vozi Tours Kft. részére.

Ha a Megrendelő a szerződés szerint szállított Ételt/ Italt bármely okból nem veszi át, Megrendelő köteles a Vozi Tours Kft. ezzel kapcsolatban felmerült kárát (az elkészített ételek árát, a kiszállítás költségét, stb.) megtéríteni.


A szerződés hatálya

Jelen szerződés az étel / ital rendelés jóváhagyásával lép hatályba, és az étel / ital rendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.

A https://voziburgerpizza.hu webáruházban leadott étel / ital rendelésről a megrendelő postafiókjába a rendszer által automatikusan küldött üzenetet, másolatot kap.
Az étel / ital rendelés visszaigazolását ügyfélszolgálatunk az étel / ital rendelés leadását követően haladéktalanul igazolja vissza. Az esetleges műszaki hibák (pl. internet, hálózatok stb.) kiküszöbölése miatt a vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre.
Amennyiben az étel / ital rendelést 1 órán belül a https://voziburger.hu nem igazolja vissza, úgy a vásárló az étel / ital rendelési kötöttsége alól mentesül.

Az elállás / lemondás joga a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) d) nek megfelelően romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző terméknek minősül, így az elállás joga nem értelmezhető.

A Panaszkezelés módja összhangban a 1997. évi CLV. törvény a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól-nak megfelelően.

 

Fogyasztói kifogások megtételének helye:

 Emailben a voziburger@gmail.com címen.

A vásárló kifogását emailben teheti meg. A kifogásról jegyzőkönyvet készítünk, amelyet emailben visszaküldünk. Amennyiben a vásárló igényének teljesíthetőségéről a kötelezett annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a vásárlót.

 

Békéltető Testület, Fogyasztóvédelmi Hatóság
Az eladó székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság elérhetősége:

 

Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4. Ügyfélszolgálat címe: 5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4.
Telefonszám: 06-66-546-150, 06-66-546- 151
E-mail: fogyved_daf_bekescsaba@nfh.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület:  

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 , Fax száma: (66) 324-976

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu